Giường Tổng Hợp

Nội dung:

ỨNG DỤNG: FILE CHẠY CNC  GỖ , NHÔM,  NHỰA. IN 3D

Định dạng: Art, STL,BMP

 

Vẽ 3dvẽ khuônthư viện cnc, file chạy cnc