Lịch Tổng Hợp

Nội dung:

 

Lịch

ỨNG DỤNG: FILE CHẠY CNC  GỖ , NHÔM,  NHỰA. IN 3D

Định dạng: Art, STL,BMP

Nhận thiết kế Lịch 3d theo yêu cầu, thiết kế lịch chạy cnc vẽ lịch 3d chạy cnc

 

 

Vẽ 3dvẽ khuônthư viện cnc, file chạy cnc