Lộc

Nội dung:

TRANH Lộc 3D

ỨNG DỤNG: FILE CHẠY CNC  GỖ , NHÔM,  NHỰA. IN 3D

 

Định dạng: Art, STL,BMP

 

 

 

Vẽ 3dvẽ khuônthư viện cnc, file chạy cnc